GDPR Compliance

L'aplicació s'utilitza per obtenir el GDPR, LGPD, CCPA-CPRA, VCDPA, CPA, CTDPA, UCPA, APPI, PIPEDA compliance d'aquest lloc, recull la vostra IP i l'adreça electrònica per ordenar la data. For more check Privacy Policy & Terms of Service

Data Rectification

Heu d'utilitzar l'enllaç per a update el vostre account data if it is not accurate.

Data Portability

Heu d'utilitzar els enllaços fins a la descàrrega de totes les dates que hi ha a l'aula i utilitzeu per a better experience in our store.

Access to Personal Data

Heu d'utilitzar l'enllaç mitjançant la requesta a l'informe que inclourà el personal d'informació personal que vos store for you.

Right to be Forgotten

Utilitzeu aquesta opció per tal de remoure la vostra personalitat i altres dades del vostre store. Keep in mind that this process will delete your account, se you will no longer be able per a access or use it anymore .